Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

[ Word 2013/2016] – Hướng dẫn sử dụng PARAGRAPH – cơ bản và nâng cao– Đánh dấu đầu đoạn / đánh số đầu đoạn, đánh dấu đầu đoạn có phân cấp
– Khoảng lùi đoạn so với lề, sắp xếp văn bản
– Căn văn bản so với lề giấy (Alignment)
– Khoảng cách dòng (line spacing)
– Khoảng cách đoạn (Paragraph spacing)
– Màu nền cho đoạn (Shading), đường viền đoạn (Border)
– Định dạng nâng cao – ngắt dòng / đoạn
#MS_IT