Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

[ Word 2013/2016] – Hướng dẫn sử dụng Font – cơ bản và nâng caoVideo này hướng dẫn các bạn sử dụng font và nhóm font với các nôi dung sau:
– Font chữ, cỡ chữ, kiểu chữ
– Hiệu ứng và màu chữ
– Co và giãn khoảng cách chữ (condensed, expanded)
– Xóa định dạng
#MS_IT