Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

[ Word 2013/2016] – Hướng dẫn LÀM VIỆC VỚI TABLE– Chèn bảng (khung ô, chưa có dữ liệu)
– Chèn nội dung vào bảng
Thao tác trên Tab Design (của Table Tools)
– Chọn style cho bảng với các tùy chọn (Table Style)
– Tự thiết kế phong cách cho bảng (Shading, border)
Thao tác trên Tab Layout (của Table Tools)
– Chỉnh sửa hàng cột (xóa ô, hàng, cột – thêm ô, hàng cột)
– Trộn ô (merge), chia ô (Split), chia bảng (Split Table)
– Hiệu chỉnh kích cỡ ô (Cell Size)
– Căn chỉnh văn bản trong ô (Cell Alignment)
– Sắp xếp dữ liệu ô (Sort)
– Chèn công thức (Formula)
– Khôi phục bảng sang thành văn bản (Convert to text) hoặc ngược lại
#MS_IT