Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

[ Word 2013/2016] – Hướng dẫn LÀM VIỆC VỚI ĐỐI TƯỢNG ĐỒ HỌA (ILLUSTRATION)– Chèn và định dạng cho tranh (Picture)
– Chèn và định dạng cho các hình Shapes dựng sẵn
– Chèn biểu đồ thông minh (Smart Art)
– Chèn biểu đồ (Chart)
– Chèn chữ nghệ thuật (Word Art)
– Chèn chữ rơi (Drop Cap)
#MS_IT