Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

vTools for Survey – Xuất dữ liệu điểm ra Excel kèm tọa độ VN2000Hướng dẫn sử dụng vTools for Survey để xuất dữ liệu các điểm, tọa độ mốc ra Excel và tính chuyển ngay tạo độ VN2000 hoặc bất kỳ hệ chiếu nào bạn muốn

Link tải app: