Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

VN-INVOICE v3.0 HDSD: hướng dẫn tạo nhiều hoá đơn bằng cách import (tải) file excelVN-INVOICE v3.0 HDSD: hướng dẫn tạo nhiều hoá đơn bằng cách import (tải) file excel lên hệ thống trên phần mềm hoá đơn điện tử VN-INVOICE
================
– Bộ phận hỗ trợ khách hàng
hotro@vninvoice.vn / 093 637 8766 – Ext: 2
– Bộ phận kinh doanh:
sales@vninvoice.vn / 093 637 8766 – Ext: 1
Công ty CP Giải pháp Hóa đơn điện tử Việt Nam
Reeco Building 98 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội

Nguồn: Đào Tạo SEO KingSEO