Category Archives: Word

Hướng dẫn soạn thảo giấy mời theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO CĂN CHỈNH GIẤY MỜI THEO NGHỊ ĐỊNH 30/2020/NĐ-CP NGÀY 05/3/2020 CỦA CHÍNH PHỦ Gồm 4 bước: 1. Tạo mới một văn bản trắng, cài đặt các thông số cơ bản. – Trang văn bản Page A4; – Canh lề Margin top/bottom/left/right: 2/2/3/2 cm; – Cài đặt đơn vị centimet trong văn […]