Category Archives: Word

Hướng dẫn cách tạo VPS Window trên Linode đơn giản nhất | Install Windows 2010, 2012, 2016 on Linode

#InstallWindows, #Linode, #HướngdẫncáchtạoVPSWindowtrênLinode, – Hướng dẫn cách tạo VPS Window trên Linode đơn giản nhất | Install Windows 2010, 2012, 2016 on Linode – Các bạn Copy 1 trong các lệnh cài đặt VPS Windows trên Linode. Nếu bạn chọn bản Windows nào thì dùng cái đó nha: Windows Server 2016 wget -O- –no-check-certificate | […]