Category Archives for "Powerpoint"

Th7 03

Cách làm powerpoint 2003 đẹp | Bài 3: KHỞI TẠO MỘT BÀI THUYẾT TRÌNH POWERPOINT

By Nguyễn Duy Anh | Powerpoint

Cách làm powerpoint 2003 | Bài 3: KHỞI TẠO MỘT BÀI THUYẾT TRÌNH POWERPOINT I. TẠO TRÌNH CHIẾU MỚI II. THÊM TRANG CHIẾU MỚI III. TÌM KIẾM THAY THẾ THAY HÌNH NỀN CHO POWERPOINT 2003 , 2007, 2013, 2016… PowerPoint – Chèn Background, hình nền vào Slide Những màu nền đơn thuần tích hợp sẵn […]

Continue reading