Category Archives: Powerpoint

Hướng dẫn tẩy giun theo kinh nghiệm dân gian

Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ nhiễm giun cao, chiếm từ 50 – 97%, tùy theo vùng và miền. Thông thường, các loại giun dễ nhiễm phổ biến ở người như giun tóc, giun kim, giun đũa và giun móc,… Trẻ em chính là đối tượng dễ bị phơi nhiễm giun […]

Tét Và Hướng Dẫn Máy Bắn Pháo Điện DMX HLT-01

-Máy pháo điện dmx HLT-01 Đây là công nghệ mới của hiệu ứng sân khấu mang tên HLT01 , đây là một thiết bị hiệu ứng đặc biệt của Máy Pháo Điện Dmx sân khấu mang tính cách mạng. Sử dụng hệ thống điều khiển mới và giao tiếp DMX tiêu chuẩn để đạt được […]