Category Archives: Excel

Cách thiết lập điều kiện(validation) nhập liệu trong Excel| MOS 2013

Hướng dẫn đặt điều kiện khi nhập dữ liệu trong Excel. Excel Nâng cao, MOS 2013 Trung tâm hiện tại đang tổ chức ôn tập và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ A2, B1, B2…và Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông Tin Cơ Bản và Nâng Cao. Liên hệ: Fanpage: facebook.com/lichthingoaingutinhoc/ #MOS #validation #ungdungcntt #thuthuat […]