Category Archives: Excel

Tạo danh sách sổ xuống thông minh – data validation

Hướng dẫn cách tạo danh sách sổ xuống thông minh sử dụng data validation list —————————— ĐỀ NGHỊ XEM THÊM: 1. Các thủ thuật Excel hay nhất năm 2020: 2. Pivot Table trong Excel: 3. Các hàm Excel quan trọng nhất: 4. Tạo báo cáo động trong Excel (Dashboard): 5. VBA Excel cấp tốc FULL: […]

[Tự học Excel cơ bản] Khắc phục Lỗi mất sheet tab

Trong bảng tính có rất nhiều sheet nhưng không thấy sheet tab đâu cả làm cho bạn không thể mở được các sheet khác. Với Excel từ 2007 trở về sau thì vào Excel OptionsAdvancedShow sheet tabs. Facebook: Website: Các bạn đăng ký kênh và nhấn chuông giúp mình nhé, để không bỏ lỡ những […]

Lặp lại dòng tiêu đề trên các trang in trong Excel

Hướng dẫn cách lặp lại dòng tiêu đề trên các trang in trong Excel ———————————- ĐỀ NGHỊ XEM THÊM: 1. Các thủ thuật Excel hay nhất năm 2020: 2. Pivot Table trong Excel: 3. Các hàm Excel quan trọng nhất: 4. Tạo báo cáo động trong Excel (Dashboard): 5. VBA Excel cấp tốc FULL: 6. […]