Category Archives: Excel

Thủ Thuật Sử dụng Excel phần 01 – Tips and Tricks for Excel part 01

Trong bài này chúng ta sẽ biết được các thao tác nhanh và hiệu quả khi làm việc trên bảng tính Microsoft Excel: 1. Copy nhanh công thức 2. Tự động lọc nhanh giá trị (Auto filter) 3. Một số thao tác copy và tạo dữ liệu tự động. Nguồn: Đào Tạo SEO KingSEO

Chuyển đổi định dạng qua lại giữa SỐ và CHUỖI trong Excel

Video sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi định dạng number thành text thông qua hàm TEXT, định dạng số thành chuỗi, thay đổi định dạng bằng Format Cells… và tùy chọn Text to Columns. #bhvtinhoc,#tinhocvanphong,#tinhoccanban Nguồn: Đào Tạo SEO KingSEO