Category Archives: Excel

Hướng dẫn đính kèm file trong excel

#KenhkienthucTV Hướng dẫn đính kèm file trong excel Kênh hướng dẫn thủ thuật trong windows, các thủ thuật văn phòng, thủ thuật máy tính, thủ thuật đồ họa, những thủ thuật hay khác, trong các lĩnh vực học tập, công nghệ. 👉Các bạn đăng ký kênh tại: 👉Chia sẽ thủ thuật văn phòng: 👉Các bạn […]

Lọc dữ liệu trong excel có nhiều điều kiện siêu hay bằng Advanced Filter

Hướng dẫn các bạn lọc dữ liệu với nhiều điều kiện trong Excel siêu hay bằng Advanced filter trong Excel. Nội dung gồm: – Lọc dữ liệu với nhiều điều kiện trong excel bằng Advance filter – Lọc dữ liệu tùy chỉnh với nhiều điều kiện bằng Advanced filter ĐỀ NGHỊ XEM THÊM: 1. 25 […]