Category Archives: Excel

[TCVN 9845:2013] Hướng dẫn tính toán thủy văn cống bằng Excel

#TCVN_9845_2013 #Thủy_văn_cống #Excel_tự_động Chào các bạn, Video này xin giới thiệu và hướng dẫn tính toán thủy văn cống thoát nước địa hình theo TCVN 9845:2013 bằng Excel để các bạn tham khảo, đặc biệt các bạn sinh viên đang làm ĐATN. – Để nhận file tham khảo: Các bạn hãy đăng ký theo dõi […]