Category Archives for "Excel"

Th7 14

Xuất báo cáo từ wincc ra excel – Data export to excel from wincc – wincc xuất dữ liệu ra excel

By Nguyễn Duy Anh | Excel

Hướng dẫn xuất dữ liệu theo báo cáo ra excel trong wincc, Report in wincc to export excel file. Đăng ký khóa học: Ngoc Automation Channel [0973.652.625][vanngocpro@gmail.com] là kênh chuyên nghiệp về: ——————————————————————————————————————- 1. Upload các video chuyên nghiệp về các hệ thống điều khiển giám sát và lập trình 2. Hỗ trợ thực hiện […]

Continue reading
Th7 14

hàm vlookup trong excel 2010 | Hướng dẫn chi tiết và bài tập có lời giải hàm vlookup

By Nguyễn Duy Anh | Excel

hàm vlookup trong excel 2010 | Hướng dẫn chi tiết và bài tập có lời giải hàm vlookup. —————————————————————————————- Download Bài tập vlookup : Download bài tập thêm vlookup : ———————————————————————————————————– Hàm vlookup trong excel: Dùng hàm này khi bạn cần tìm thông tin trong một bảng hay một phạm vi theo hàng. Ví dụ, […]

Continue reading