Category Archives: Excel

Học Excel cơ bản | 16 Hướng dẫn sắp xếp dữ liệu trong Excel

Học Excel cơ bản | 16 Hướng dẫn sắp xếp dữ liệu trong Excel ▷ Xem thêm “Thành thạo Excel trong 7 ngày”: ▷ Xem thêm “Tự động hoá …

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Vlookup trong Microsoft Excel 2010

Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ sử dụng hàm Vlookup để hoàn thành công việc quản lý thông tin hàng hóa, ví dụ minh họa đơn giản, dễ hiểu, trên cơ…

Cách dùng Pivot Table trong Excel để lập báo cáo, thống kê

Hướng dẫn cách dùng Pivot Table trong Excel để lập báo cáo, thống kê và tạo bảng tổng hợp trong pivot table (cách sử dụng pivot table trong Excel cơ bản, …

Hướng dẫn tạo Form nhập liệu cơ bản – VBA101

Xem thêm “Thành thạo Excel trong 7 ngày”: ▷ Xem thêm “Tự động hoá Excel và báo cáo với VBA”: ▷ Video được …

Hướng dẫn tạo bảng trong Microsoft Office Excel 2003 (p1)

Hướng dẫn tạo bảng trong Microsoft Office Excel 2003 (p1) Hướng dẫn tạo bảng trong Microsoft Office Excel 2003 (p1) Hướng dẫn tạo bảng trong Microsoft …

Học EXCEL cơ bản | 13 Hướng dẫn sử dụng format painter để định dạng nhanh hơn

Học EXCEL cơ bản | 13 Hướng dẫn sử dụng format painter để định dạng nhanh hơn ▷ Xem thêm “Thành thạo Excel trong 7 ngày”: …

Hướng dẫn cách sắp xếp dữ liệu trong Excel – Excel cơ bản

Hướng dẫn cách sắp xếp dữ liệu trong Excel như cách sắp xếp theo a b c trong excel, sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần trong excel… ✅Ủng hộ Đỗ Bảo…

Cách tạo phiếu lương cho từng người từ bảng lương trong Excel

Hướng dẫn cách tạo phiếu lương cho từng người từ bảng lương trong Excel là cách làm phiếu lương hàng loạt cho nhân viên, vừa nhanh vừa tiết kiệm giấy…

Cách gộp nhiều file excel thành một file duy nhất

Cách gộp nhiều file excel thành một file excel duy nhất tức là ghép 2 file hoặc nhiều file excel thành 1, có thể lựa chọn từng sheet hoặc tất cả các sheet…