Category Archives: Excel

Cập nhật phần mềm kế toán excel TT200 và TT133

Đây là video hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán excel miễn phí. Video giúp bạn chọn kỳ kế toán và kết chuyển trên phần mềm kế toán excel. Link tải phần mềm kế toán excel TT200: Bản mới cập nhật: Link tải phần mềm kế toán excel TT133: Bản cập nhật: Theo dõi […]

Guide to set up print area in Excel – Hướng dẫn cài đặt vùng in trong Excel

Guide to set up print area in Excel – Hướng dẫn cài đặt vùng in trong Excel Mcrosoft excel, Excel tutorial. Tin học văn phòng

Hướng dẫn hiện sheet trong Excel 2010 và 2013

– Đây là cách giúp mọi người hiện sheet tab như bình thường khi sử dụng Microsoft office Excel. – Những chia sẻ của mình xuất phát từ kinh nghiệm thực tế. – Mong được sự đóng góp của mọi người, nếu cảm thấy hay hãy like + share + subscribe ủng hộ nhé. __________________________________ […]

Hướng dẫn tải bảng kê 05-01BK/QTT-TNCN từ File excel lên phần mềm HTKK

1.a.Hướng dẫn sao lưu dữ liệu trên phần mềm kế toán misa sme: 1.Hướng dẫn cách xóa chứng từ phân bổ Ccdc trên misa: 2. Lớp kế toán dành cho người mất gốc – Phần 2, K2: 3.Hướng dẫn hoạch toán mua ô tô làm TSCĐ trên Misa: 4. Hướng dẫn lập phiếu chi và […]

Hướng dẫn: Mẫu excel tự tạo kết xuất ra nằm ở đâu?

Gửi đến các bạn: Cách tìm kiếm mẫu excel khi kết xuất ra để xem Mọi người đăng ký để theo dõi các video hay về kế toán – MISA – Meinvocie nhé: Fanpage:

Tự viết chương trình Kế toán Excel | Phần 1-5: Lấy dữ liệu tự động – In thu chi

Hướng dẫn thực hành, từng bước tự tạo 1 chương trình kế toán Excel để sử dụng cho Doanh nghiệp của mình. – Phương châm: Chia sẻ, đơn giản, thân thiện – Chương trình kế toán áp dụng Thông tư 133-2016/TT-BTC chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. VBA Objects and […]