Category Archives for "Excel"

Th7 16

Google drive – Lưu trữ trực tuyến – chia sẻ dữ liệu – word excel online

By Nguyễn Duy Anh | Excel

Google drive là dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến, chia sẻ dữ liệu qua internet của google.Cho phép người dùng lưu trữ nhiều dạng dữ liệu như văn bản, video, âm thanh, PDF…Google Drive với khả năng hỗ trợ Google Docs giúp người dùng dễ dàng truy cập và chỉnh sửa tài liệu […]

Continue reading