Category Archives: Excel

Cách sử dụng hàm VLOOKUP và HLOOKUP trong Excel (từ A đến Z)

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Vlookup và Hlookup trong Excel từ A đến Z giúp bạn làm chủ hàm quan trọng nhất trong Excel này. Nội dung gồm 5 phần: – Giới thiệu về hàm Vlookup và Hlookup cùng cú pháp – Cách sử dụng hàm Vlookup và Hlookup – Cách tạo Data vadilation […]

Lập trình VBA Liên kết dữ liệu từ website vào Excel với QueryTable

Hướng dẫn lập trình VBA để lấy dữ liệu từ website vào Excel với đối tượng QueryTable. Dữ liệu lấy dạng table có ID. (*) Bài giảng lập trình VBA cơ bản: (*) Mã nguồn: ‘——-CODE——– ‘Author: Nguyen Duy Tuan – Sub LayTableTuWeb() Dim qry As QueryTable Dim sh As Worksheet Dim CnnStr As String […]