Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

UniTrain – Ứng dụng Dashboard trong Excel – ReportingKhóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel:

– Khóa học sẽ hướng dẫn cách tạo một dashboard bằng các tính năng có sẵn của Excel, bao gồm tổng hợp và phân tích dữ liệu bằng PivotTables và Slicers; trực-quan-hóa dữ liệu (data visualization) bằng PivotCharts, Sparklines, Waterfall Charts, Bullet Charts, Combo và In-cell Charts.
– Nội dung đào tạo mang tính ứng dụng cao, giúp học viên dễ dàng chuyển hóa kiến thức cơ bản nhất để ứng dụng trong hầu hết các tình huống thực tế.
– Giảng viên là người giàu kinh nghiệm thực tế trong việc vận dụng kỹ thuật Dashboard reporting trong lập báo cáo dựa trên dữ liệu lớn (big data) tại các công ty đa quốc gia.

Xem chi tiết:

Tham khảo các khóa học ứng dụng thực tiễn cao nhất tại UniTrain:
➡️ Khóa học Thực hành Excel trong Kiểm toán:
➡️ Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel:
—————————
UniTrain là đơn vị đào tạo duy nhất cung cấp các chương trình đào tạo ứng dụng Excel chuyên nghiệp, hiện đại và toàn diện trong lĩnh vực kinh tế, các khóa học thực hành Excel nâng cao của UniTrain luôn được đánh giá cao từ học viên và các khách hàng doanh nghiệp ở tính ứng dụng thực tiễn cao và sự chuyên nghiệp, nhiệt tình của giảng viên.