Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

[TVC_SMART_EDU] Hướng dẫn nhập file PowerPoint bài giảng sẵn có vào phần mềm mozaBook? HƯỚNG DẪN NHẬP BÀI GIẢNG TỪ POWERPOINT SẴN CÓ VÀO MOZABOOK ?
? Phần mềm mozaBook vừa cung cấp nhiều công cụ tiện ích để giáo viên soạn bài giảng mới, cũng có thể dùng lại file PowerPoint sẵn có của mình.
? mozaBook vừa cung cấp kho học liệu số phong phú, đa dạng để giáo viên minh họa trực quan, sinh động cho bài giảng.
✨ ✨ ✨ Video sau đây hướng dẫn cách import vào phần mềm rất dễ dàng. Quý thầy cô tham khảo nhé!

#mozaBook
#nhập_power_point_vào_mozaBook
————————————————————————————————
TUNG VIET SMART EDUCATION
☎ 0902 671 187 – 0935 987 751
? doimoigiaoduc.vn@gmail.com
? www.doimoigiaoduc.vn