Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

[TUTORIAL 5] HƯỚNG DẪN DESIGN COVER FACEBOOK BẰNG PHOTOSHOPMáy lag lên mình làm hơi chậm, các cậu chỉnh vid cho nhanh lên tí nhé

KHÔNG MANG VID RA KHỎI ĐÂY KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH. VÀ CHỈ DẪN LINK, KHÔNG ĐƯỢC RE-UP

STOCK:
PSD Coloring: PEPNIE, BT2k3,…

Facebook mình nha:

BGM:
1. BE WITH YOU – AKMU
2. A LOT LIKE LOVE – BAEK AH YEON
3. PLAYING WITH FIRE – BLACKPINK
4. BLOOD, SWEAT AND TEARS – BTS
5. TT – TWICE
6. CREAM – EXID
7. I LIKE THAT – SISTAR

20 thoughts on “[TUTORIAL 5] HƯỚNG DẪN DESIGN COVER FACEBOOK BẰNG PHOTOSHOP

Comments are closed.