Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Tự học excell từ a-z. Phần 1 Các hàm trong Excel – HƯỚNG DẪN HỌC EXCEL – Cách làm bài tập ExcelTự học excell từ a-z. Phần 1 Các hàm trong Excel – HƯỚNG DẪN HỌC EXCEL – Cách làm bài tập Excel với phiên bản excell 2016.
Chi tiết file video gồm:
00:02 Làm quen với giao diện excell
11:38 Chức năng của tell me của excell
14:05 Thẻ file trong excell 2016
22:00 Cách lưu và mở file tài liệu với ondriver và excell online
26:20 Cách tạo file excell mới và lưu file excell
29:30 Chọn ô và vùng chọn trong excell

Link bài tập mọi người có thể tải về tại đây nhé:
Nguồn: Đào Tạo SEO KingSEO