Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

TP.HCM ngừng cấp phép nghề tư vấn pháp luật. PLHSTP.HCM tạm ngừng giải quyết hồ sơ bổ sung ngành nghề hoạt động đại diện tư vấn pháp luật không theo hình thức hành nghề luật sư .Sở Kế hoạch…