Top 58 SUBPART Tiếng việt là gì – trong Tiếng việt Dịch 2023

Jack Cavity Conforms to FCC rules andregulations part 68 subpart F.Jack Cavity Tuân thủ các quy tắc vàquy định của FCC phần 68 phần phụ F.This title and the rules in this subpart.Lượng và các quy định trong Phụ lục này.The Modular Jack complys withFCC rules andregulations part 68 subpart F.Jack Modular tuân thủ các quy tắc vàquy định củaFCC phần 68 tiểu phần F.Subpart A: Definitions and Acronyms.In navigation mode, indicate the meaning of subpart in the upper layer part.Trong chế độ điều hướng,biểu thị ý nghĩa của phần phụ trong phần lớp trên.All materials mates with modularplug conforming to FCC part 68. subpart F.Tất cả các vật liệu giao phối với phích cắm mô-đun tuân thủ theo phần 68. tiểu phần F.The motor efficiencyrule for 10 CFR Part 431, Subpart B made final in May of 2014 was recently completed and became effective June 1, 2016.Quá trình tạo quy tắc hiệu suất cho động cơ máybơm 10 CFR Phần 431, Phụ Lục B được thực hiện vào tháng 5 năm 2014 vừa mới hoàn thành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2016.Further, subpart F, concerning audit requirements, will apply to audits of non-Federal entity fiscal years beginning on or after December 26, 2014 effective July 1, 2015.Hơn nữa, phụ F, liên quan đến các yêu cầu kiểm toán, sẽ áp dụng cho các kiểm toán của các năm tài chính không thuộc Liên bang bắt đầu vào hoặc sau tháng 12 26, 2014 có hiệu lực vào tháng 7 1, 2015.For example, in Title 26(the tax code), the order of subdivision runs Title- Subtitle- Chapter- Subchapter-Part- Subpart- Section.Ví dụ: tại quyển 26( bộ pháp điển về thuế), trật tự được sắp xếp như sau: Quyển- Phụ quyển- Chương- Phụ chương- Phần- Phụ phần- Mục.Information can be found more easily byunderstanding that the Uniform Guidance is broken down into Subparts.Thông tin có thể được tìm thấy dễ dàng hơn bằng cách hiểu rằngHướng dẫn thống nhất được chia nhỏ thành các phần phụ.Therefore, the US Government created a set of regulations that are colloquially called the Common Rule(their official name is Title 45 Code of Federal Regulations,Part 46, Subparts A-D)(Porter and Koski 2008).Do đó, Chính phủ Mỹ đã tạo ra một tập hợp các quy định được thông tục gọi là Quy tắc chung( tên chính thức của họ là Title 45 Bộ luật liên bang,Phần 46, Subparts A- D)( Porter and Koski 2008).This subpart sets forth standards relating to:Các quy định này đưa ra các tiêu chuẩn liên quan đến:This subpart must measure at least 250 mm(9.84 inches) on each side.Vị trí phải có ít nhất 250 mm( 9,84 inch) mỗi bên.Deep learning is a subpart of artificial intelligence based on the principles of human ways of learning to get to a better level of knowledge.Học sâu là một phần của trí tuệ nhân tạo dựa trên các nguyên tắc trong cách học của con người để có được kiến thức tốt hơn.Tiểu nhóm B: Những quy định chung.Retrieved 25 June 2015 Federal Acquisition Regulation, Subpart 41.2- Acquiring Utility Services, accessed 12 May 2018″Difference Between Goods and Services: Visual Guide”.Truy cập ngày 25 tháng 6 năm 2015^ Quy định mua lại liên bang, Tiểu mục 41.2- Mua dịch vụ tiện ích, truy cập ngày 12 tháng 5 năm 2018^“ Difference Between Goods and Services: Visual Guide”.CFR, as it is commonly known,has nearly 1,500 subparts.CFR, như tên thường gọi của nó,có gần 1.500 nội dung con.Therefore, the US Government created a set of regulations that are colloquially called the Common Rule(their official name is Title 45 Code of Federal Regulations,Part 46, Subparts A-D)(Porter and Koski 2008).Do đó, Chính phủ Hoa Kỳ đã tạo ra một bộ quy định được gọi chung là Quy tắc chung( tên chính thức của họ là Tiêu đề 45 Quy tắc liên bang, Phần 46,Tài liệu phụ)( Porter and Koski 2008).Hiển thị thêm ví dụ

Kết quả: 20,
Thời gian: 0.0385

Top 58 bài viết hay về chủ đề subpart là gì

Chúng tôi giới thiệu đến độc giả 58 bài viết hay nhất về chủ đề subpart là gì:

SUBPART Tiếng việt là gì – trong Tiếng việt Dịch

Ví dụ về sử dụng Subpart trong một câu và bản dịch của họ · Subpart F: Audit Requirement. · Phần phụ F: Yêu cầu kiểm toán. Xem Thêm

Từ điển Anh Việt “subpart” – là gì?

n. a part of a part … Xem Thêm

subpart nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subpart nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subpart giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subpart. Xem Thêm

SUBPAR | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

subpar ý nghĩa, định nghĩa, subpar là gì: used to describe something that is below average, or below what is expected: . Tìm hiểu thêm. Xem Thêm

Part subpart – Bản dịch tiếng Việt, nghĩa, từ đồng nghĩa, trái …

Xem bản dịch, định nghĩa, nghĩa, phiên âm và ví dụ cho «Part subpart», Học từ đồng nghĩa, trái nghĩa và nghe cách phát âm của «Part subpart» Xem Thêm

Xem Thêm:  Top 41 "Privilege" nghĩa là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ trong Tiếng Anh 2023

Sub leader là gì? Tầm quan trọng của …

Độc giả cùng người lao động có đồng mối quan tâm hãy cùng Timviec365.vn tìm hiểu nhé! Mục lục: 1. Giải nghĩa vị trí Sub leader là gì? 2. Vai trò của … Xem Thêm

Kinh nghiệm pháp điển tại Hoa Kỳ

… là gì?), quan hệ đối tác giữa Cơ quan Đăng ký Liên bang (OFR) và Văn phòng … (subpart) và mục (section). Các phần (part) thường được chia nhỏ thành tổ hợp … Xem Thêm

Thử nghiệm Tương thích điện từ (EMC)

Tương thích điện từ (EMC) là gì? Khả năng tương thích điện từ (EMC) … FCC Part 15 subpart B. Thiết bị không dây. QCVN 18, QCVN 103, QCVN 112 … Xem Thêm

Một số tiêu chuẩn FDA 21 CFR Part 11

Việc sử dụng các hồ sơ điện tử cũng như việc nộp chúng cho FDA là tự nguyện . FDA 21 CFR Part 11 Subpart B, Section 11.10: Controls for … Xem Thêm

TESP (terminal equipment subpart)

TESP (terminal equipment subpart) là gì: cổng phụ thiết bị đầu cuối, Xem Thêm

GENERAL SUBPART A

(b) In case of refusal for issuing Type. Certificates, CAAV recognizes the validity of the Type. Certificate issued by State of design and. State of manufature … Xem Thêm

Hướng dẫn Phân tích mối nguy và kiểm soát phòng ngừa …

1.5 Điều gì sẽ xảy ra nếu cơ sở đã có Kế hoạch HACCP ? 1.6 Định dạng nào là cần thiết cho 1 Kế hoạch An toàn thực phẩm ? 1.7 Khi nào cần có những thay đổi cho 1 … Xem Thêm

Subpar là gì, Nghĩa của từ Subpar | Từ điển Anh – Việt

Subpar là gì: /sʌbpa:/, Tính từ: dưới trung bình; dưới mức chuẩn; thấp hơn giá trị thực tế, Xem Thêm

Đơn đặt hàng (PO)

Đơn đặt hàng có thể là một phần thiết yếu của đơn đặt hàng hệ thống hoạch … Truy cập ngày 29 tháng 8 năm 2016. ^ FAR – Subpart 13.3 Phương thức mua lại … Xem Thêm

Các Cấp Bậc Trong SamSung Electronics Việt Nam

Senior Staff, AM, Driector ( ứng viên kinh nghiệm, ở vị trí này yêu cầu ít nhất là 4 năm kinh nghiệm. Ở mỗi chức danh trên lại được chia ra làm … Xem Thêm

Lịch sử và qui định pháp điển hóa ở Hòa Kỳ

Vào cuối kỳ họp của Quốc hội Hoa Kỳ2, tất cả các luật đơn hành (slip law) được xuất bản và đánh số thứ tự thành một bộ gọi là “U.S.Statutes at … Xem Thêm

Nghĩa của từ Equipment – Từ điển Anh – Việt

Thiết bị là một loại hàng hoá, là đối tượng mua đối với đấu thầu mua sắm … subpart): cổng phụ thiết bị đầu cuối: test equipment: thiết bị hiệu chỉnh: testing … Xem Thêm

Điều hòa không khí – Wikipedia tiếng Việt

Tuy nhiên, loại máy điều hòa cửa sổ có thiết kế nhỏ gọn giống với ngày nay có tên là … ^ “Title: Subpart 4-1 – Cooling Towers”. New York Codes, Rules and … Xem Thêm

HƯỚNG DẪN VỀ MRL (MỨC GIỚI HẠN DƯ LƯỢNG TỐI …

Yêu cầu MRL Nhập khẩu thuốc trừ sâu là gì? … Regulations Title 40 Part 180 Subpart C. – Specific Tolerances. Search for e-cfr. 180.101 through 180.2020 http:// … Xem Thêm

Lựa chọn thiết bị thông gió phù hợp khi làm việc trong không …

Không có quy định nào của OSHA yêu cầu người bán phải bán thiết bị đã được kiểm định; trách nhiệm của người sử dụng là phải mua thiết bị đáp ứng được các yêu … Xem Thêm

Chứng nhận hữu cơ USDA? Những điều cần biết về …

Bạn có biết gì về chứng nhận hữu cơ USDA? Nếu quan tâm đến sức khỏe và môi trường, đây là một chủ đề không thể bỏ qua. Cùng AGlobal tìm hiểu về USDA và quy … Xem Thêm

THÔNG BÁO KỸ THUẬT TÀU BIỂN TECHNICAL …

Tất cả các tàu không phải là tàu giải trí có trang bị két chứa nước … 151.1512(b) for Subpart C or 151.2035(b) for Subpart D. New vessels … Xem Thêm

4 cấp độ danh mục PPE chống hồ quang điện trong NFPA …

NFPA 70E là gì? Trong bất kể ngành công nghiệp hay hoạt động lao động, thiết … Subpart S và OSHA 1926 Subpart K. Nếu bạn thấy thông tin bổ ích, vui lòng … Xem Thêm

THUYẾT MINH RÀ SOÁT TIÊU CHUẨN

Một cách đơn giản để dễ hình dung về tham số dung lượng ắc quy như sau: Ah là tham số bằng số dòng điện phát ra (tính bằng Ampe) trong khoảng thời gian nào đó ( … Xem Thêm

Một số loại phao PLB thông dụng

… nào là tốt nhất. 2.5.1.2. Nhu cầu quy chuẩn hóa. Từ những vấn đề nêu trên … Ủy ban này đã đề nghị thiết lập phần quy định mới Subpart H – Personal Locator … Xem Thêm

Xem Thêm:  Top 54 Ý nghĩa của rocker trong tiếng Anh 2023

Tiêu chuẩn Dolphin-Safe những điều cần biết

The regulations are codified at part 216, subpart H … Các yêu cầu về an toàn cá heo đối với nghề đánh bắt cá đường dài Samoa thuộc Mỹ là gì? Xem Thêm

Hansol Electronics Việt Nam – 🥳🥳🥳HOT …

Kĩ thuật viên cần điều kiện gì kh ạ ? 2 yrs. Minh. Hai lần nộp hs chả thấy hồi … Tuyển nhân viên sản xuất là nữ thôi phải k ad. 2 yrs. View previous reply. Xem Thêm

Điện thoại không dây theo chuẩn DECT 6.0 và nguy cơ …

DECT là viết tắt của Digital Enhanced Cordless Telecommunications (tạm dịch là … FCC CFR 47 Part 15 Subpart D, Unlicensed Personal … Xem Thêm

Kiến trúc Industrial Switch Ethernet – TECHPRO

Switch mạng công nghiệp là gì? mt_01 Vai trò của switch mạng công nghiệp … Subpart B Class A, EN 55022 Class A ƒ EMS EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 … Xem Thêm

danh mục trang thiết bị cho trường chuẩn, dự kiến đạt chuẩn

Khung chân đế là sắt ống và lập là nhún trên hệ thống khớp nối. Có … Subpart B ANSI C63.4-2014, Tiêu chuẩn máy chiếu LCD – EMC 2014/30/EU … Xem Thêm

Công ty Cổ phần DT&C VINA

Công nhận là gì? Lợi ích của công nhận · Loại hình công nhận · Chi phí công nhận … FCC Subpart B:2019 ANSI C63.4a-2017 ICES-003 Issue 6 : 2019 CAN/CSA-CISPR 22 … Xem Thêm

Gi 2018 subpart h hazardous materials | PPT

… “La … Xem Thêm

Cam kết về môi trường – Nhà phân phối bộ phận điện tử

Tuy nhiên, bất kỳ vật phẩm nào có chứa chất POP vẫn là sản phẩm của chất thải POP. Mouser không bán bất kỳ chất POP nào trong số này dưới dạng nguyên liệu hoặc … Xem Thêm

40 CFR Part 63 Subpart HHHHHHH — National Emission …

CGi = 24-hour average concentration of vinyl chloride or total non-vinyl chloride organic HAP in resin grade Gi, ppmw. QT = Total production of resin type T … Xem Thêm

fi là gì – fi dịch

“fgmos” là gì · “fh (frame handler)” là gì · “fhp (f1xed header prefix)” là gì · “fhsp (frame handler subpart)” là gì · “fi-lơ” là gì · “fiacre” là gì · “fian” … Xem Thêm

Ngo Kien – Assistant Manager – Hansol Electronics Viet Nam

SubPart Leader – Assitant Manager at Hansol Electronics VN. Hansol … ĐIỀU GÌ BUỒN NHẤT KHI LÀM HR Đó là… Liked by Ngo Kien · Mách nhỏ 3 bước ứng … Xem Thêm

Content-Disposition – HTTP – MDN Web Docs

A multipart/form-data body requires a Content-Disposition header to provide information for each subpart of the form (e.g. for every form field … Xem Thêm

Kẹo tình yêu là gì và có tác dụng gì? Các loại kẹo ngậm …

Chính vì thế, nếu bạn chưa từng biết kẹo ngậm kích thích phòng the là gì thì bạn có thể thử tìm hiểu về kẹo ngậm Dentiste’ Love Mint. Kẹo ngậm … Xem Thêm

PART 20—STANDARDS FOR PROTECTION AGAINST …

… Subpart B and radiological criteria for license termination in Subpart E of this part. … The following parts of the GI tract—stomach, small intestine, upper … Xem Thêm

Một số vấn đề pháp lý về tín chỉ các-bon

… là loại tài sản nào. Để có giá trị cho người nắm giữ, tín chỉ các-bon phải được công nhận và bảo vệ như một loại tài sản. Có nghĩa là, tín … Xem Thêm

Thông tư 42/2020/TT-BGTVT sửa đổi Bộ quy chế An toàn …

(503) Lái chính: là phi công điều khiển hoặc là phi công theo dõi … This Subpart prescribes the requirements for issuance, condition to … Xem Thêm

Hiểu thế nào về “chủ ý hạ thấp giá trị tiền đồng”?

Chính sách tỷ giá và các động thái can thiệp tỷ giá nhất quán với chính sách này cần được thể hiện rõ ràng là … subpart-E/section-351.528. 3 … Xem Thêm

177.1520 – CFR – Code of Federal Regulations Title 21 – FDA

Subpart B – Substances for Use as Basic Components of Single and Repeated Use Food Contact Surfaces. Sec. 177.1520 Olefin polymers. The olefin polymers … Xem Thêm

qcvn 65:2021/btttt

UUT và ăng-ten được chỉnh hướng sao cho công suất phát xạ thu được từ UUT là lớn nhất. … Radio Frequency Devices, Subpart E – Unlicensed National Information … Xem Thêm

21 CFR Pt. 11 Compliance with Electronic Signatures

Here we’ll summarize subpart C of CFR Title 21 Part 11, which outlines … DocuSign đang cung cấp giải pháp e-signature cho 500.000… Docusign là gì ? Xem Thêm

38 CFR Book C, Schedule for Rating Disabilities

GI Bill ®; Vocational Rehabilitation & Employment · Dependents’ Educational … – Subpart A – General Policy in Rating; Subpart B – Subpart B – Disability … Xem Thêm

Hướng dẫn Sử dụng màn hình LCD

Thông tin trong hướng dẫn sử dụng này được luật bản quyền bảo vệ và là tài sản của GIGABYTE. … This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, … Xem Thêm

Xem Thêm:  Top 31 Reference là gì? Reference sẽ thu hút nhà tuyển dụng ra sao? 2023

Tiêu chuẩn cho thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 9 kHz

Trong khi đó tiêu chuẩn của Mỹ (FCC Part 15 Subpart C) không đưa ra phương pháp đo kiểm. Do đó, tiêu chuẩn Châu Âu (EN 300 330) là phù hợp để áp dụng làm tài … Xem Thêm

49 CFR Ch. I (10–1–13 Edition) § 172.1

… subpart E of this part, or part 173 of this subchapter. The first … G I. Compressed gas, toxic, flammable, corrosive, n.o.s.. Inhalation … Xem Thêm

Samsung Biz TV Dòng 55 inch | LH55BETHLGKXXV

CLASS B FCC (USA) PART 15, SUBPART B KCC/EK (KOREA) TUNER : KN32 / KN35 CE … Yêu cầu gọi điện tư vấn. Tên Công Ty *Bắt buộc. * Trường này là bắt buộc. Họ *Bắt … Xem Thêm

SIP Revision Incorporating Subpart 227-1 and Attendant …

The New York State Department of Environmental Conservation repealed and replaced. 6 NYC RR Subpart 227-1, “Stationary Combustion … Xem Thêm

Legal Research Search Collection

LA -23-07: Acceptance of Pro Bono Legal Services Under 5 C.F.R. Part 2635, Subpart J, The Legal Expense Fund regulation found at subpart J creates an … Xem Thêm

NAM23 | SHE’S SO 2 | OFFICIAL MV LYRICS

… Nào 1 2 3 , câu chuyện tình ta Mới trước đó vẫn xa lạ Vậy mà giờ đây, tay cầm tay Ngỡ như bầu trời với mây Cùng hòa câu ca, la là … SUB PART 2. Xem Thêm

ACTPC6UBCM30BU – Cat6 Patch Cord UTP 3M CM, Blue

Ngừng kinh doanh nghĩa là gì? Ngừng kinh doanh là Schneider Electric … FCC part 68 Subpart F AS/NZS 3080:2003. TIA/EIA-568-B ISO/IEC 11801 … Xem Thêm

HƯỚNG D ẪN SỬ DỤNG – hannavietnam.com

Màn hình hiển thị tất cả các phân đoạn, tiếp theo là phần trăm pin. Bút đo sẽ … Subpart C “Intentional Radiators” và Subpart B, Chapter §15.105. Thiết bị … Xem Thêm

STANDARDS FOR PROTECTION AGAINST RADIATION …

subpart, or after part of a facility or site has been released for … The following parts of the GI tract–stomach, small intestine, upper large intestine, and … Xem Thêm

Như nào là “chủ ý hạ thấp giá trị tiền đồng”?

… subpart-E/section-351.528. 3. Trung tâm WTO, Các câu hỏi liên quan đến Hiệp định về Trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO, 28/01/2010 … Xem Thêm

Sử dụng nhà ở công cộng của bạn Quy trình khiếu nại

khiếu nại của bạn, điều quan trọng là bạn phải nêu rõ vấn đề là gì và bạn … criteria contained in this subpart. A. PHA may establish an expedited grievance … Xem Thêm

Top 33 hình ảnh thú vị nhất về chủ đề subpart là gì

Chúng tôi giới thiệu đến độc giả 33 bài viết hay nhất về chủ đề subpart là gì:

subpart.jpg

Tên ảnh: subpart.jpg

Kích cỡ: 35 KB

Kích thước: : 1024×512 px

Tên ảnh: _14201633100PM.jpg&width=600&height=600

Kích cỡ: 9 KB

Kích thước: : 295×171 px

HE1BAA1t20mE1BAA1ng20Cat5.jpg

Tên ảnh: H%E1%BA%A1t%20m%E1%BA%A1ng%20Cat5.jpg

Kích cỡ: 158 KB

Kích thước: : 600×600 px

hat-mang-cat6-amp-commscope_result.jpg

Tên ảnh: hat-mang-cat6-amp-commscope_result.jpg

Kích cỡ: 168 KB

Kích thước: : 1280×960 px

f33ac31481e9ea12e5dd33b8070596cd-1-0a8fa3c8-fb65-4104-9d95-d6b75d739b00.jpg

Tên ảnh: f33ac31481e9ea12e5dd33b8070596cd-1-0a8fa3c8-fb65-4104-9d95-d6b75d739b00.jpg

Kích cỡ: 666 KB

Kích thước: : 800×800 px

cac-loai-hat-mang.jpg

Tên ảnh: cac-loai-hat-mang.jpg

Kích cỡ: 46 KB

Kích thước: : 600×506 px

hat-mang-cat-5.jpg

Tên ảnh: hat-mang-cat-5.jpg

Kích cỡ: 51 KB

Kích thước: : 700×450 px

Hat-mang-cat-6-amp-Commscope-1-min.jpg

Tên ảnh: Hat-mang-cat-6-amp-Commscope-1-min.jpg

Kích cỡ: 157 KB

Kích thước: : 800×800 px

hE1BAA1t-mE1BAA1ng-3-mE1BAA3nh-commscope-4_result.jpg

Tên ảnh: h%E1%BA%A1t-m%E1%BA%A1ng-3-m%E1%BA%A3nh-commscope-4_result.jpg

Kích cỡ: 219 KB

Kích thước: : 1600×1200 px

hat-mang-rj45-commscope-cat6-utp-1_1447.jpg

Tên ảnh: hat-mang-rj45-commscope-cat6-utp-1_1447.jpg

Kích cỡ: 109 KB

Kích thước: : 1200×1200 px

48d8c8d49735796b2024-copy-min.jpg

Tên ảnh: 48d8c8d49735796b2024-copy-min.jpg

Kích cỡ: 259 KB

Kích thước: : 950×713 px

but-stylus-cua-Galaxy-Tab-S7-2.jpg

Tên ảnh: but-stylus-cua-Galaxy-Tab-S7-2.jpg

Kích cỡ: 127 KB

Kích thước: : 650×724 px

galaxy-z-flip4-2_1280x933-800-resize.jpg

Tên ảnh: galaxy-z-flip4-2_1280x933-800-resize.jpg

Kích cỡ: 84 KB

Kích thước: : 800×583 px

dau20bam20mang20cat520cat620commscope20boc20kim20chong20nhieu1.jpg

Tên ảnh: dau%20bam%20mang%20cat5%20cat6%20commscope%20boc%20kim%20chong%20nhieu(1).jpg

Kích cỡ: 472 KB

Kích thước: : 600×450 px

emc.png

Tên ảnh: emc.png

Kích cỡ: 103 KB

Kích thước: : 773×388 px

Hat-mang-cat6-commcope.png

Tên ảnh: Hat-mang-cat6-commcope.png

Kích cỡ: 542 KB

Kích thước: : 598×419 px

Tab-S6-Lite-FCC-1.jpg

Tên ảnh: Tab-S6-Lite-FCC-1.jpg

Kích cỡ: 81 KB

Kích thước: : 960×545 px

gi-2018-subpart-h-hazardous-materials-1-320.jpg

Tên ảnh: gi-2018-subpart-h-hazardous-materials-1-320.jpg

Kích cỡ: 6 KB

Kích thước: : 320×247 px

HE1BAA1t20mE1BAA1ng20Cat5e20Commscope.jpg

Tên ảnh: H%E1%BA%A1t%20m%E1%BA%A1ng%20Cat5e%20Commscope.jpg

Kích cỡ: 125 KB

Kích thước: : 750×525 px

Samsung-Galaxy-S22-Plus-SM-S906U-FCC-EMC.jpg

Tên ảnh: Samsung-Galaxy-S22-Plus-SM-S906U-FCC-EMC.jpg

Kích cỡ: 17 KB

Kích thước: : 667×960 px

02_AIView.jpg

Tên ảnh: 02_AIView.jpg

Kích cỡ: 71 KB

Kích thước: : 544×769 px

pr4.png

Tên ảnh: pr4.png

Kích cỡ: 380 KB

Kích thước: : 1004×591 px

galaxynote7aa_600x372.jpg

Tên ảnh: galaxynote7aa_600x372.jpg

Kích cỡ: 84 KB

Kích thước: : 600×372 px

c3526_hinh.jpg

Tên ảnh: c3526_hinh.jpg

Kích cỡ: 20 KB

Kích thước: : 600×400 px

maxresdefault-1867.jpg

Tên ảnh: maxresdefault.jpg

Kích cỡ: 121 KB

Kích thước: : 1280×720 px

chung-nhan-huu-co-ecocert.png

Tên ảnh: chung-nhan-huu-co-ecocert.png

Kích cỡ: 104 KB

Kích thước: : 750×969 px

2_965x487-800-resize.jpg

Tên ảnh: 2_965x487-800-resize.jpg

Kích cỡ: 41 KB

Kích thước: : 800×404 px

khau-trang-honeywell-loc-bui-hieu-qua-tren-95.jpg

Tên ảnh: khau-trang-honeywell-loc-bui-hieu-qua-tren-95.jpg

Kích cỡ: 310 KB

Kích thước: : 600×600 px

SM-N985F-FCC-Bluetooth-4.jpg

Tên ảnh: SM-N985F-FCC-Bluetooth-4.jpg

Kích cỡ: 23 KB

Kích thước: : 686×960 px

z2945729891478_1cb4b516876d28da8a026223db00a5c7_result.jpg

Tên ảnh: z2945729891478_1cb4b516876d28da8a026223db00a5c7_result.jpg

Kích cỡ: 150 KB

Kích thước: : 900×1200 px

Galaxy-Note-20-Plus-SM-N986U-FCC-Certification.jpg

Tên ảnh: Galaxy-Note-20-Plus-SM-N986U-FCC-Certification.jpg

Kích cỡ: 8 KB

Kích thước: : 875×353 px

maxresdefault-1868.jpg

Tên ảnh: maxresdefault.jpg

Kích cỡ: 90 KB

Kích thước: : 1280×720 px

eds_p510a.jpg

Tên ảnh: eds_p510a.jpg

Kích cỡ: 257 KB

Kích thước: : 750×401 px

Viết một bình luận