Top 31 Stakeholders là gì? Quản lý Stakeholders như thế nào? 2023

Cập nhật lần cuối vào 22/02/2023 bởi Phạm Mạnh Cường
Stakeholders (các bên liên quan) rất quan trọng với mọi dự án. Hãy dành thời gian cùng với PMA tìm hiểu stakeholders là gì cũng như tham khảo cách quản lý stakeholders.

Giới thiệu về Stakeholders Management

Stakeholders là gì?

Stakeholders là một cá nhân, nhóm người, hoặc tổ chức bị ảnh hưởng bởi kết quả của dự án hoặc tự nhìn nhận bản thân bị ảnh hưởng. 

Họ quan tâm tới sự thành công của dự án và là người đóng góp cho dự án từ bên trong hoặc bên ngoài. 

Có những loại Stakeholders nào?

Mỗi dự án có nhiều stakeholders, họ thường được phân làm 2 loại: 

 • Internal stakeholders 
 • External stakeholders.
Internal Stakeholders External Stakeholders
Internal stakeholders là những người ở trong nội bộ tổ chức. Dự án trực tiếp ảnh hưởng tới họ khi họ cũng tham gia dự án hoặc họ được thuê bởi tổ chức quản lý dự án đó. Những stakeholders đó bao gồm: nhân viên, sếp, ban lãnh đạo, nhà quản lý dự án, nhà đầu tư v.v. External stakeholders là những người nằm ngoài tổ chức và họ gián tiếp bị ảnh hưởng bởi dự án. Những người này có thể là nhà cung cấp, khách hàng, bên thứ 3, đối thủ, xã hội, chính phủ v.v. 

Tại sao chúng ta cần quản lý Stakeholders?

Có thể kể tới 4 nguyên nhân:

 • Stakeholders rất quan trọng vì họ có thể gây ảnh hưởng xấu hoặc tốt với dự án bằng quyết định của họ. Có stakeholders chính – những người mà đóng góp của họ mang tính quyết định xem dự án có thể thực hiện hay không. 
 • Nhà quản lý cần học cách quản lý stakeholders để xác định ai là stakeholders chính và đảm bảo đáp ứng yêu cầu của họ
 • Với phương pháp quản lý Stakeholders tốt chúng ta có thể làm giảm rủi ro dự án 
 • Sự hài lòng của Stakeholders được coi là một mục tiêu quan trọng của dự án

Quản lý Stakeholders như thế nào? Bao gồm những quá trình gì?

Quản lý Stakeholders gồm 4 quá trình:

 1. Xác định Stakeholders
 2. Lên kế hoạch về sự tham gia, đóng góp của Stakeholders
 3. Quản lý sự đóng góp, tham dự của Stakeholders
 4. Giám sát hoạt động của Stakeholders

Xác định Stakeholders

Xác định Stakeholders là gì?

Đây là một quá trình mà nhà quản lý dự án và đội quản lý dự án xác định tất cả người hoặc tổ chức chịu ảnh hưởng bởi dự án. 

Vì sao cần xác định Stakeholders?

Lý do là vì khi stakeholders chưa được xác định rõ, những stakeholders quan trọng có thể gây rủi ro cho dự án trong tương lai. Điều này nên được xác định càng sớm càng tốt, nhất là trong giai đoạn đầu của dự án, trước khi bắt đầu lên kế hoạch. 

Ngoài ra còn cần xác định Stakeholders xuyên suốt cả dự án. Vì khi có thêm stakeholders mới thì cần xác định lại và thực hiện lại quá trình quản lý Stakeholders.

Làm thế nào để xác định Stakeholders?

Khi xác định Stakeholders, hãy xác định từ vị trí ảnh hưởng của họ: trên, dưới, bên ngoài và bên trong. Đó có thể là: khách hàng, nhà cung cấp, quản lý, đội dự án v.v. 

Sau khi xác định hãy phân tích yêu cầu, mong đợi, sở thích, tầm ảnh hưởng, kiến thức v.v. của stakeholder. Những stakeholders quan trọng là những người đưa ra quyết định trong dự án. Với những người này, quản lý cần ưu tiên để giao tiếp và quan tâm tới mong muốn của họ. 

Bước 1: Xác định những bên có thể trở thành Stakeholders

 1. Xác định toàn bộ những bên có tiềm năng thành Stakeholders
 2. Xác định tầm ảnh hưởng
Stakeholders Wheel, công cụ giúp bạn dễ dàng xác định Stakeholders

Bước 2: Phân tích Stakeholders

 1. Xác định các nhu cầu chủ yếu, mong đợi, tầm ảnh hưởng, … của Stakeholders
 2. Xác định key stakeholders

Bước 3: Phân loại Stakeholders

 1. Phân độ ưu tiên cho các key stakeholders
 2. Sử dụng các mô hình phân loại (ví dụ Power/Interest Grid)
Power/ Interest Grid giúp bạn có thể xác định cách giao tiếp với Stakeholders

Bước 4: Xác định chiến lược quản lý Stakeholders

Đưa ra các cách mà nhà quản lý giao tiếp với Stakeholders.

Có công cụ nào hỗ trợ việc xác định?

Một số công cụ mà quản lý có thể dùng để phân tích và đánh giá:

 • Power/ Interest Grid
 • Salience Model
 • Stakeholder cube
 • Expert Judgement
 • Meeting
 • Brainstorming 
 • Questionnaire and survey
 • Document analysis

Lên kế hoạch quản lý sự tham dự của Stakeholders

Sự tham dự của Stakeholders có ý nghĩa thế nào?

Sự tham dự của Stakeholder là quan trọng đối với sự thành công của dự án. 

Khi nào cần lên kế hoạch quản lý Stakeholders?

Sự tương tác và tham gia của stakeholders sẽ thay đổi theo từng dự án.

Xem Thêm:  Top 54 Ý nghĩa của reopen trong tiếng Anh 2023

Sự tham dự của mỗi stakeholders là khác nhau trong mỗi giai đoạn khác nhau của dự án nên việc lên kế hoạch này cần được diễn ra trong suốt dự án. 

Có những cấp độ tham gia nào của Stakeholders ? 

Các cấp độ phân loại có thể bao gồm 5 cấp độ:

 • Unaware:  Không nhận thức về dự án và các tác động tiềm ẩn
 • Resistant: Nhận thức về dự án và các tác động tiềm ẩn; và chống lại sự thay đổi
 • Neutral: Nhận thức về dự án; nhưng không kháng cự cũng như không hỗ trợ
 • Supportive: Nhận thức về dự án và các tác động tiềm ẩn; và hỗ trợ sự thay đổi
 • Leading: Nhận thức về dự án và các tác động tiềm ẩn; và tích cực tham gia vào việc đảm bảo dự án thành công

Có những công cụ gì giúp nhà quản lý lên kế hoạch quản lý sự tham dự?

Những công cụ để giúp nhà quản lý thực hiện việc lên kế hoạch này:

 • Stakeholder engagement assessment matrix: giúp so sánh mức độ liên quan với dự án hiện tại của stakeholders (C)nhà quản lý mong muốn stakeholders đóng góp với dự án (D)
 • Benchmarking: so sánh kết quả phân tích stakeholder để đưa ra thông tin từ tổ chức, dự án khác mà đang xem xét tiêu chuẩn
 • Root cause analysis: xác định nguyên nhân gốc
 • Assumption and constraint analysis: Phân tích giả định và hạn chế
 • Mind mapping: tư duy trực quan về thông tin của stakeholder và mối quan hệ của họ với nhau và với tổ chức
 • Decision making: đánh giá quyết định ưu tiên
Stakeholder Unaware Resistant Neural Supportive Leading
Person 1 C D
Person 2 C D
Person 3 C, D
Person 4 C D
Ví dụ về Stakeholder engagement assessment matrix

Quản lý sự tham gia của Stakeholders?

Quản lý sự tham gia của Stakeholders là gì?

Đó là quá trình giao tiếp và làm việc với stakeholder để có được sự ủng hộ, duy trì sự của hộ của họ cũng như giảm thiểu sự phản đối, ảnh hưởng tiêu cực của họ đối với dự án. 

Tại sao phải quản lý sự tham gia của Stakeholders?

Lý do cần quản lý đóng góp của họ là vì thái độ và sự cam kết của họ với dự án có thể thay đổi khi có sự việc bất kỳ xảy ra – có thể gây ảnh hưởng tới quyết định của họ

Đây sẽ là việc được diễn ra xuyên suốt trong dự án.

Làm thế nào để thực hiện việc quản lý sự tham gia của Stakeholders? 

Để làm việc với stakeholder, quản lý cần đáp ứng nhu cầu và mong đợi của họ cũng như khích lệ họ tham dự sâu vào dự án. 

Nhà quản lý có thể đáp ứng mong đợi của họ thông qua sự giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề của họ.

Có những công cụ giúp quản lý sự tham gia của Stakeholders?

Giới thiệu công cụ có ích với nhà quản trị trong việc quản lý sự tham gia của stakeholder:

 • Ground rules: một loại những hành vi mà đội đồng ý tuân theo cũng như những nhà stakeholder khác đồng ý tham gia. Ground rules giúp giảm mâu thuẫn xảy ra
 • Communication skills: sử dụng feedback. Feedback được dùng để đảm bảo stakeholders nhận được thông tin và hiểu đúng. Đội quản lý sử dụng feedback để hiểu phản ứng của stakeholder với các hoạt động dự án và quyết định đưa ra.
 • Interpersonal and team skills: sự quan sát và trao đổi được dùng để bắt nhịp công việc, thái độ của những thành viên và stakeholder. Ngoài ra, quản lý đàm phán và xung đột được sử dụng để đạt được thỏa thuật và sự ủng hộ có lợi cho dự án và kết quả dự án cũng như giải quyết xung đột của đội và stakeholders. Cuối cùng thì sự nhận thức văn hóa (Cultural awareness) và nhận thức chính trị (Political awareness) cũng quan trọng trong việc xem xét yêu cầu của stakeholder cũng như để hiểu mối quan hệ trong và ngoài dự án 

Giám sát sự tham gia của Stakeholders

Giám sát sự tham gia của Stakeholders là quá trình gì? 

Nó là quá trình giám sát bao gồm giám sát mối quan hệ với stakeholder và điều chỉnh kế hoạch và chiến lược cho sự tham gia của stakeholder trong dự án. 

Tại sao phải giám sát sự tham gia của Stakeholders?

Quản lý cần giám sát sự tham gia của họ vì các hoạt động trong quá trình này có thể sẽ không hiệu quả và hiệu suất như dự kiến. 

Bên cạnh đó, cộng đồng stakeholder và sự tham gia của họ cũng sẽ phát triển khi dự án phát triển. 

Làm sao để giám sát sự tham gia của Stakeholders? 

Giám sát sự tham gia của Stakeholders gồm 4 bước:

 • So sánh kết quả của hoạt động hiện tại của stakeholder với các hoạt động được vạch ra trong kế hoạch có sẵn.
 • Xác định và định lượng các kết quả.
 • Gợi ý lựa chọn để đáp ứng với các phương sai: duy trì, tăng hoặc giảm hiệu quả, hiệu suất của sự tham gia.
 • Đặt thứ tự ưu tiên và chọn cách xử lý tốt nhất cho các phương sai.
Xem Thêm:  Top 11 Homestay là gì? Lý do homestay luôn khiến các tín đồ du lịch mê mẩn. 2023

Có những công cụ gì giúp giám sát sự tham gia của Stakeholders?

Những công cụ giám sát sự tham gia của Stakeholder:

 • Stakeholder analysis:  Xác định mức độ tham gia của các nhóm bên liên quan và các cá nhân tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào trong dự án.
 • Stakeholder engagement assessment matrix 
 • Root cause analysis : xác định lý do cơ bản sự tham gia của các bên liên quan không hiệu quả như dự kiến
 • Alternatives analysis: Đánh giá các tùy chọn để đáp ứng các phương sai trong kết quả mong muốn của sự tham gia của các bên liên quan
 • Decision making: phân tích quyết định và bỏ phiếu
  Meetings: Các cuộc họp đánh giá trạng thái được sử dụng để trao đổi và phân tích thông tin về sự tham gia của các bên liên quan
 • Communication skills: Phản hồi được sử dụng để đảm bảo rằng thông tin cho các bên liên quan được tiếp nhận và hiểu đúng. Ngoài ra, bài thuyết trình được dùng để cung cấp thông tin rõ ràng cho các bên liên quan.
 • Interpersonal and team skills: nghe chủ động, kỹ năng lãnh đạo, mạng lưới, nhận thức văn hóa và chính trị

Tổng kết

Toàn bộ các kiến thức trên đều được trích xuất từ khóa luyện thi chứng chỉ quản lý quốc tế PMP của PMA. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp bạn thành công hơn trong việc quản lý dự án.

Xem thêm: Chứng chỉ PMP và những điều cần biết

Top 31 bài viết hay về chủ đề stakeholders là gì

Chúng tôi giới thiệu đến độc giả 31 bài viết hay nhất về chủ đề stakeholders là gì:

Stakeholders là gì? Quản lý Stakeholders như thế nào?

Những stakeholders đó bao gồm: nhân viên, sếp, ban lãnh đạo, nhà quản lý dự án, nhà đầu tư v.v., External stakeholders là những người nằm ngoài … Xem Thêm

Stakeholder Là Gì? Phương Pháp Quản Lý …

Glints sẽ cùng bạn tìm hiểu Stakeholder là gì, cách phân loại, tầm quan trọng và các phương pháp quản lý Stakeholder hiệu quả. Xem Thêm

Stakeholder là gì? Vai trò của Stakeholder trong dự án Agile

Tuy nhiên trong Scrum thì Stakeholder đóng vai trò là những người hoặc tổ chức có kiến thức về sản phẩm, khách hàng và Stakeholder sẽ thường … Xem Thêm

Stakeholders trong quản lý dự án là gì?

Stakeholder trong phạm vi Quản lý dự án PMP · Sponsors (Các nhà tài trợ) · Khách hàng và người sử dụng (Customers and users) · Người bán ( … Xem Thêm

Stakeholder là gì? Gợi ý các cách quản lý …

Stakeholder là gì ? · Internal Stakeholders bao gồm nhân viên, sếp, ban lãnh đạo, nhà quản lý dự án, nhà đầu tư,… Họ là những người ở trong nội … Xem Thêm

Stakeholder là gì? Lợi ích của stakeholder trong … – Wiki Tino

Stakeholder (các bên liên quan) là thuật ngữ trong giới kinh doanh dùng để chỉ các cá nhân, nhóm người hay tổ chức có mối quan tâm đến lợi ích … Xem Thêm

Stakeholder là gì ? Tầm quan trọng của …

Stakeholder là gì ? Hiểu một cách đơn giản Stakeholder nghĩa là các bên liên quan, đó có thể là một cá nhân, một nhóm người, hoặc một tổ chức có … Xem Thêm

Ý nghĩa của stakeholder trong tiếng Anh – Cambridge Dictionary

stakeholder ý nghĩa, định nghĩa, stakeholder là gì: 1. a person or group of people who own a share in a business 2. a person such as an employee… Xem Thêm

Stakeholder là gì? Vai trò và những kỹ năng cần có

Stakeholder là thuật ngữ dùng để chỉ những người, một nhóm người hoặc một tổ chức có mối quan hệ mật thiết với doanh nghiệp. Xem Thêm

Stakeholders là gì? Tất tần tật điều thú vị về Stakeholder

Stakeholders là một trong những thuật ngữ phổ biến ở môi trường doanh nghiệp, tuy nhiên hiện tại vẫn còn nhiều người chưa hiểu rõ nghĩa của … Xem Thêm

Stakeholder Management – Quản lý các bên liên quan là gì …

Stakeholder management hay Quản lý các bên liên quan là việc quản lý một cá nhân, nhóm người, hoặc tổ chức bị ảnh hưởng bởi kết quả của dự án hoặc tự nhìn nhận … Xem Thêm

Stakeholders là gì? Quản trị doanh nghiệp và các bên liên …

Các bên liên quan chính, bao gồm các cổ đông và nhà đầu tư, có quyền lợi trong việc đảm bảo tổ chức thành công về mặt tài chính. Nhân viên dựa vào tổ chức để … Xem Thêm

Xem Thêm:  Top 24 Ý nghĩa của sob trong tiếng Anh 2023

Stakeholder là gì? Tìm hiểu quy trình quản lý Stakeholder

Stakeholders có thể tạo ra tác động tích cực hoặc tiêu cực đối với dự án thông qua quyết định của họ. Có những bên liên quan chính – những người có vai trò … Xem Thêm

Stakeholder là gì? – ProFin

Stakeholder còn được gọi là các bên liên quan, chỉ các cá nhân, tổ chức có quan hệ mật thiết với doanh nghiệp. Xem Thêm

Tầm quan trọng của Stakeholders trong Mua hàng

Stakeholders là gì ? Stakeholders (các bên liên quan) là khái niệm dùng để chỉ những cá nhân hay một tập thể chịu tác động tiêu cực hay tích cực từ một tổ … Xem Thêm

Stakeholder là gì? Những thông tin cơ bản về … – Trần Ánh Minh

Stakeholder Theory. Stakeholder Theory được coi là mối quan hệ giữa công ty với nhân tố khác. Có thể kể đến như: nhà phân phối, khách hàng, nhà … Xem Thêm

Stakeholder là gì? Stakeholder có vai trò gì đối với thành …

Vai trò chính của Stakeholders là giúp một công ty đạt được các mục tiêu chiến lược kinh doanh của mình bằng cách đóng góp kinh nghiệm và quan … Xem Thêm

Stakeholders là gì? Lợi ích của các bên liên quan trong kỷ …

Stakeholders là gì ? Stakeholder (bên liên quan) là một thuật ngữ trong giới kinh doanh dùng để chỉ các cá nhân, nhóm người hoặc tổ chức có liên … Xem Thêm

Shareholder là gì? Đặc điểm và quyền lợi của các cổ đông

Stakeholder là gì ? Hiểu đơn giản nhất thì đây có nghĩa là bên liên quan. Thuật ngữ này dùng để chỉ bất kỳ người hoặc nhóm nào bị tác động tích … Xem Thêm

Đối tượng hữu quan (Stakeholders) là gì?

Đối tượng hữu quan (tiếng Anh: Stakeholders) là khái niệm chỉ những bên mà doanh nghiệp phải có trách nhiệm và chúng có mối quan hệ mật … Xem Thêm

Stakeholder là gì? Stakeholder liên quan đến những ai?

Trong tiếng Việt, stakeholder là các bên liên quan, có tầm ảnh hưởng đến các hoạt động của công ty. Những nhân tố này có thể đến từ cả ngoài và trong công ty, … Xem Thêm

Stakeholder là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Ý nghĩa – Giải thích. Stakeholder nghĩa là Bên Liên Quan Mật Thiết. … Definition: A stakeholder is a party that has an interest in a company and can either … Xem Thêm

Stakeholder là gì? Tìm hiểu mọi điều liên … – Supper Clean

What is Stakeholder? Hiểu đơn giản, Stakeholder là các bên liên quan. Đó có thể là một cá nhân, một nhóm người hoặc cũng có thể là tổ chức chịu … Xem Thêm

Nghĩa của từ Stakeholder – Từ điển Anh – Việt – Tra từ – SOHA

Từ ngày 06/12/2011 Tra từ sử dụng VietId đăng nhập. Công cụ cá nhân. Tratu Mobile; Plugin Firefox · Forum Soha Tra Từ … Xem Thêm

11 STAKEHOLDERS TRONG DỰ ÁN MÀ BA CẦN PHẢI BIẾT

Chào các bạn. Có thể các bạn đã nghe nhiều về thuật ngữ Stakeholder trong quá trình làm việc. Vậy ngoài hiểu là “Các bên liên quan” ra thì bạn còn hiểu gì … Xem Thêm

Stakeholders – nội dung qtcl_lần 3 1. …

Stakeholders nội dung qtcl_lần stakeholders (các bên liên quan) là gì? stakeholders là các cá nhân hay tổ chức có ảnh hưởng, có liên quan đến doanh nghiệp … Xem Thêm

Stakeholders là gì? Vai trò, chức năng và quyền hạn của …

Stakeholder nội bộ. Là các cá thể có lợi ích trong một doanh nghiệp, thông qua mối quan hệ trực tiếp như có việc làm, quyền sở hữu hoặc cổ phần … Xem Thêm

Stakeholder là gì? Xung đột thường thấy trong … – tìm việc làm

Xung đột về nội bộ cổ đông là tình huống khi các bên liên quan bị ràng buộc với một doanh nghiệp bởi một số lợi ích dài hạn. Trong khi đó, một … Xem Thêm

Stakeholder là gì? Thông tin về Stakeholder dành cho bạn

Stakeholder có nghĩa là các bên liên quan và được dùng để chỉ một cá nhân, tập thể hoặc một tổ chức nào đó có quan hệ mật thiết với doanh nghiệp. Họ sẽ là những … Xem Thêm

Sơ lược về Stakeholder trong dự án

… là gì?” Do vậy sự cạnh tranh cũng là một giá trị). 3, Ma trận stakeholders. Tại sao phải quan tâm đến các stakeholders? VUCA: Biến động (Volatile), không chắc … Xem Thêm

Stakeholder trong quản lý dự án là gì – Huy Cao’s Blog

Stakeholder thông thường bao gồm project team, project sponsors, thành viên tổ chức bạn và cả những thành viên bên ngoài tổ chức bạn. Xem Thêm

Top 12 hình ảnh thú vị nhất về chủ đề stakeholders là gì

Chúng tôi giới thiệu đến độc giả 12 bài viết hay nhất về chủ đề stakeholders là gì:

Stakeholder-la-gi-4.jpg

Tên ảnh: Stakeholder-la-gi.jpg

Kích cỡ: 35 KB

Kích thước: : 640×510 px

word-image-492-2.png

Tên ảnh: word-image-492.png

Kích cỡ: 128 KB

Kích thước: : 700×375 px

Power-Interest-Grid-1024x576-2.png

Tên ảnh: Power-Interest-Grid-1024×576.png

Kích cỡ: 46 KB

Kích thước: : 1024×576 px

Stakeholders-Wheel-1024x576-2.png

Tên ảnh: Stakeholders-Wheel-1024×576.png

Kích cỡ: 45 KB

Kích thước: : 1024×576 px

stakeholders-la-gi-1.png

Tên ảnh: stakeholders-la-gi.png

Kích cỡ: 248 KB

Kích thước: : 800×785 px

word-image-495-1.png

Tên ảnh: word-image-495.png

Kích cỡ: 71 KB

Kích thước: : 700×375 px

p3VIfw1-1.png

Tên ảnh: p3VIfw1.png

Kích cỡ: 88 KB

Kích thước: : 606×428 px

maxresdefault-15676743288931915777733.jpg

Tên ảnh: maxresdefault-15676743288931915777733.jpg

Kích cỡ: 94 KB

Kích thước: : 1280×720 px

Quan-ly-Stakeholders-1024x576-1.png-1.png

Tên ảnh: Quan-ly-Stakeholders-1024×576.png.webp

Kích cỡ: 0 KB

Kích thước: : 1024×576 px

stakeholder-la-gi-1-2.jpg

Tên ảnh: stakeholder-la-gi-.jpg

Kích cỡ: 72 KB

Kích thước: : 800×497 px

stakeholders2-1-1.jpg

Tên ảnh: stakeholders2-1.jpg

Kích cỡ: 73 KB

Kích thước: : 800×525 px

Stakeholderlagi1_20191001102155.jpg

Tên ảnh: Stakeholderlagi1_20191001102155.jpg

Kích cỡ: 42 KB

Kích thước: : 1000×600 px

Viết một bình luận