Top 13 Ý nghĩa của subscapularis trong tiếng Anh 2023

Các ví dụ của subscapularis

subscapularis


The intrinsic muscles of the scapula include the muscles of the rotator cuff- the subscapularis, teres minor, supraspinatus, and infraspinatus.

Từ

Wikipedia


Ví dụ này từ Wikipedia và có thể được sử dụng lại theo giấy phép của CC BY-SA.


Gliding now medially shows the insertion of the subscapularis tendon.

Từ

Wikipedia


Ví dụ này từ Wikipedia và có thể được sử dụng lại theo giấy phép của CC BY-SA.


Full-thickness tendon tears did not affect the pennation angle of the subscapularis or teres minor muscles.

Từ

Wikipedia


Ví dụ này từ Wikipedia và có thể được sử dụng lại theo giấy phép của CC BY-SA.


The joint capsule is sewed to the detached glenoid labrum, without duplication of the subscapularis tendon.

Từ

Wikipedia


Ví dụ này từ Wikipedia và có thể được sử dụng lại theo giấy phép của CC BY-SA.


Hence, restricted external rotation can encourage adaptive shortening and thickening of the internal rotators of the shoulder principally the teres major and subscapularis.

Từ

Wikipedia


Ví dụ này từ Wikipedia và có thể được sử dụng lại theo giấy phép của CC BY-SA.


They are divided into the “external” and the “internal subscapularis“.

Từ

Wikipedia


Ví dụ này từ Wikipedia và có thể được sử dụng lại theo giấy phép của CC BY-SA.


These ridges are formed by intramuscular tendons of the subscapularis muscle.

Từ

Wikipedia


Ví dụ này từ Wikipedia và có thể được sử dụng lại theo giấy phép của CC BY-SA.


The cinching action can be aided by the subscapularis muscle, though its relaxation is required to accomplish the arms initial outward rotation.

Từ

Wikipedia


Ví dụ này từ Wikipedia và có thể được sử dụng lại theo giấy phép của CC BY-SA.


One branch inserts into the lower portion of the subscapularis muscle and the other branch inserts into the teres major.

Từ

Wikipedia


Ví dụ này từ Wikipedia và có thể được sử dụng lại theo giấy phép của CC BY-SA.


The upper subscapular nerve inserts directly into the upper portion of the subscapularis muscle, thus innervating it.

Từ

Wikipedia


Ví dụ này từ Wikipedia và có thể được sử dụng lại theo giấy phép của CC BY-SA.


The four muscles of supraspinatus, infraspinatus, teres minor and subscapularis form a musculo-ligamentous girdle called the rotator cuff.

Từ

Wikipedia


Ví dụ này từ Wikipedia và có thể được sử dụng lại theo giấy phép của CC BY-SA.


It is located anterior to the subscapularis muscle and inferior to the coracoid process.

Từ

Wikipedia


Ví dụ này từ Wikipedia và có thể được sử dụng lại theo giấy phép của CC BY-SA.


One of six steps does focus on the subscapularis tendon.

Từ

Wikipedia


Ví dụ này từ Wikipedia và có thể được sử dụng lại theo giấy phép của CC BY-SA.


It unveils clearly the whole area from the subedge of the subscapularis tendon until the intersection between infraspinatus tendon and musculus teres minor.

Từ

Wikipedia


Ví dụ này từ Wikipedia và có thể được sử dụng lại theo giấy phép của CC BY-SA.


An inferior pouching of the joint capsule between teres minor and subscapularis is known as the axillary recess.

Từ

Wikipedia


Ví dụ này từ Wikipedia và có thể được sử dụng lại theo giấy phép của CC BY-SA.

Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của các nhà cấp phép.

 

C1

Bản dịch của subscapularis

trong tiếng Trung Quốc (Phồn thể)

肩胛下肌…

trong tiếng Trung Quốc (Giản thể)

肩胛下肌…

Cần một máy dịch?

Nhận một bản dịch nhanh và miễn phí!

 

{{/randomImageQuizHook.isQuiz}}
{{^randomImageQuizHook.isQuiz}}

{{/randomImageQuizHook.isQuiz}}

Từ của Ngày

sporting chance

UK

Your browser doesn’t support HTML5 audio


/ˌspɔː.tɪŋ ˈtʃɑːns/
US

Your browser doesn’t support HTML5 audio


/ˌspɔːrt.ɪŋ ˈtʃæns/

If there is a sporting chance that something good will happen, it is possible that it will happen.

Về việc này
{{/displayLoginPopup}}

{{#displayClassicSurvey}}
{{/displayClassicSurvey}}

Top 13 bài viết hay về chủ đề subscapularis là gì

Chúng tôi giới thiệu đến độc giả 13 bài viết hay nhất về chủ đề subscapularis là gì:

SUBSCAPULARIS | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh …

subscapularis ý nghĩa, định nghĩa, subscapularis là gì: 1. a large muscle shaped like a triangle between the shoulder and the arm 2. a large muscle shaped… Xem Thêm

Thần kinh dưới vai dưới

Thần kinh dưới vai dưới (tiếng Anh: Lower subscapular nerve) là thần kinh chi phối cơ tròn lớn và phần dưới của cơ dưới vai. … Thần kinh gồm các sợi từ C5-C6. Xem Thêm

musculus subscapularis – Ebook Y Học – Y Khoa

Nghĩa của từ musculus subscapularis – musculus subscapularis là gì. Dịch Sang Tiếng Việt: Cơ dưới vai. Từ điển chuyên ngành y khoa. Xem Thêm

Cơ dưới cơ: giải phẫu, chức năng

Các subscapular cơ (m. Subscapularis) là rộng, dày, tam giác trong hình dạng. Nó chiếm gần như toàn bộ bề mặt sườn của xương sọ. Xem Thêm

Tìm hiểu cơ Rotator Cuff: Giải phẫu, chức năng và những …

Trong các bài tập kéo (mở rộng vai), subscapularis và teres minor hỗ trợ các động tác cơ bản như cơ xô, cơ delta sau, cơ cầu vai & cơ hình thoi. Xem Thêm

Musculus subscapularis là gì, Nghĩa của từ …

Musculus subscapularis là gì: cơ dưới vai, Xem Thêm

GIẢI PHẪU CHỨC NĂNG PHỨC HỢP VAI. CƠ VÀ HOẠT …

Cơ dưới vai (subscapularis). O hố dưới vai của xương bả vai; I củ bé của … Là cơ nhỏ, ít tác dụng vận động, có tác dụng làm vững. O mỏm quạ … Xem Thêm

KHỚP VAI KÊU LỤP CỤP KHI TẬP

… là 360 độ mà không gặp khó khăn gì. Khớp vai bao gồm : Chỏm xương … ( Subscapularis ). Đây là 4 thằng để giữ phần khớp vai của bạn cố định … Xem Thêm

Chóp Xoay Khớp Vai Là Gì? Cấu Tạo, Vấn Đề Thường Gặp

Nguyên nhân là do SITS liên quan đến chữ cái đầu tiên của các cơ thuộc khớp xoay khớp vai. Cụ thể Supraspinatus, Infraspinatus, Teres minor và Subscapularis. Xem Thêm

xương cánh tay Tiếng Anh là gì – DOL Dictionary

– lesser tubercle: gân xương trên nhỏ, một phần phình nhỏ trên mặt trước của xương cánh tay là nơi cố định cho cơ subscapularis. – deltoid tuberosity: một … Xem Thêm

kỹ thuật cố định gân cơ dưới vai vào bờ trước ổ chảo qua …

… subscapularis augmentation) được coi như 1 giải pháp trong các trường … Vậy loạn sản xơ xương là gì? Có những gì đáng lưu ý trong việc chẩn … Xem Thêm

tính năng hình ảnh. Thiệt hại cho cơ subscapularis: Điều trị

Vì vậy, các cơ bắp subscapularis là gì? Theo từ điển y tế, tên Latin của phần này của cơ thể con người có vẻ như m. Subscapularis. Nó dùng để chỉ một nhóm các … Xem Thêm

các hình thái tổn thương sụn viền trong trật khớp vai tái …

Vậy loạn sản xơ xương là gì? Có những gì đáng lưu ý trong việc chẩn đoán và điều trị cho tổn thương này? Xu hướng mới trong nghiên cứu có gì … Xem Thêm

Top 10 hình ảnh thú vị nhất về chủ đề subscapularis là gì

Chúng tôi giới thiệu đến độc giả 10 bài viết hay nhất về chủ đề subscapularis là gì:

chop-xoay-khop-vai-3.jpg

Tên ảnh: chop-xoay-khop-vai.jpg

Kích cỡ: 71 KB

Kích thước: : 768×419 px

chop-xoay-khop-vai-1-2.jpg

Tên ảnh: chop-xoay-khop-vai-1.jpg

Kích cỡ: 69 KB

Kích thước: : 768×537 px

tim-hieu-ve-rotator-cuff-4.jpg

Tên ảnh: tim-hieu-ve-rotator-cuff.jpg

Kích cỡ: 28 KB

Kích thước: : 750×499 px

dau-vai-gay-la-bieu-hien-cua-benh-gi-cach-chua-tri1-2.png

Tên ảnh: dau-vai-gay-la-bieu-hien-cua-benh-gi-cach-chua-tri1.png

Kích cỡ: 84 KB

Kích thước: : 498×454 px

2-81.jpg

Tên ảnh: 2.jpg

Kích cỡ: 28 KB

Kích thước: : 320×240 px

benh-ly-khop-vai-9-1.jpg

Tên ảnh: benh-ly-khop-vai-9.jpg

Kích cỡ: 73 KB

Kích thước: : 680×680 px

muc-do-pho-bien-cua-hoi-chung-rotator-cuff-3.jpg

Tên ảnh: muc-do-pho-bien-cua-hoi-chung-rotator-cuff.jpg

Kích cỡ: 61 KB

Kích thước: : 750×705 px

250px-Infraspinatus_muscle_back2.png

Tên ảnh: 250px-Infraspinatus_muscle_back2.png

Kích cỡ: 73 KB

Kích thước: : 250×250 px

250px-Infraspinatus.png

Tên ảnh: 250px-Infraspinatus.PNG

Kích cỡ: 156 KB

Kích thước: : 250×394 px

subscapularis-muscle-isolated-shoulder-anatomy-nhC3ACn-tE1BBAB-trC6B0E1BB9Bc-trC3AAn-nE1BB81n-trE1BAAFng-1.jpg

Tên ảnh: subscapularis-muscle-isolated-shoulder-anatomy-nh%C3%ACn-t%E1%BB%AB-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-tr%C3%AAn-n%E1%BB%81n-tr%E1%BA%AFng.jpg

Kích cỡ: 93 KB

Kích thước: : 1024×1024 px

Xem Thêm:  Top 25 Skitch: Viết chữ lên hình ảnh, chèn mũi tên vào ảnh cực đẹp 2023

Viết một bình luận