Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Tìm hệ số phương trình hối quy bằng ExcelTìm hệ số phương trình hồi qui bằng Excel
B1. Lặp ma trận quy hoạch
Mình thực hiện với dạng quay đều, các dạng còn lại tương tự

B2. Tính toán lần lượt các ma trận, theo CT
B= (XT.X)^-1 . (XT.Y)

Sau mỗi lần thực hiện lệnh, ấn tổ hợp phím
Ctrl + Shift + Enter
Nguồn: Đào Tạo SEO KingSEO