Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Thủ thuật shape và annimation cự hay trong Powerpoint 2013video hướng dẫn các bạn làm bộ thí nghiệm ảo đo thể tích vật rắn không thấm nước bằng bình tràn. chúng ta chi cần sử dụng tab annimations trong powerpoint 2013.