Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Tạo kết nối (Create Relationship) giữa các query trong ExcelTrong Video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo kết nối giữa các bảng query trong Excel.
Link FB của tôi:
Link tài liệu ví dụ:

Link video query folder:
Link video query file:
#Excel #Query #Create_Relationship