Tag Archives: xác minh không gửi mã

Hướng dẫn mở khóa tài khoản Facebook bị dạng xác minh danh tính không gửi mã về mới nhất 2019

Checkpoint số điện thoại là hình thức bảo mật 2 lớp của Facebook. Khi bạn đăng nhập vào Facebook sẽ có một mã code gửi về tin nhắn điện thoại. Khi bạn nhập đúng mã bảo mật trong tin nhắn thì mới đăng nhập được. Đây là một hình thức giúp bạn bảo vệ tài […]