Tag Archives: Words (Tony Rich Album)

Hướng dẫn đánh số trang trong Word Office 2007 – 2013 từ trang bất kỳ

Đánh số trang trong word 2007, 2010, 2013 từ trang bất kỳ đơn giản Trong quá trình làm tiểu luận, luận văn, chỉnh sửa văn bản… đây là một thao tác khá dễ dàng. Bạn hãy xem hướng dẫn chi tiết trong video là sẽ làm được ngay nhé!