Tag Archives: vacom

Hướng dẫn Phần mềm VACOM – Nhận danh mục, dữ liệu từ excel vào phần mềm

Phần mềm VACOM cho phép nhận tất cả các danh mục, dữ liệu từ excel vào phần mềm 1 – Định dạng theo template 2 – Lưu file dưới dạng microsoft excel 5.0/95 workbook 3 – Tên file lưu không chứa ký tự đặc biệt (ký tự đặc biệt bao gồm dấu và các ký […]