Tag Archives: ứng dụng excel

Hướng dẫn viết sớ tự động bằng Excel

Đầu năm dân văn phòng chúng ta thường rủ nhau đi chùa. Dân văn phòng luôn gắn với Excel, tại sao ta không sử dụng Excel để viết sớ mỗi lần đi chùa đầu năm. Hãy tham khảo và áp dụng để có một năm thật nhiều may mắn, sức khỏe và hạnh phúc!