Tag Archives: Ứng dụng Công nghê thông tin phục vụ học tập và công việc.

Hướng dẫn tạo mục lục tự động trong Word 2010 – Tin học văn phòng

Hướng dẫn tạo mục lục tự động (Table of Contents) trong Word. Tự động Cập nhật (Update) khi sửa đề mục, thay đổi số trang tương ứng