Tag Archives: Tung Xeko

Hướng dẫn LiveStream Liên Quân Mobile trên Facebook

+ Yêu cầu máy Android trên 5.0 Link tải phần mềm stream : Hướng dẫn bằng chữ : Bước 1 : Tải phần mềm Omlet Arcade Bước 2 : Vào phần mềm – tạo và đăng nhập tài khoản. Bước 3 : Ấn vào Trực Tiếp Go Bước 4 : Chọn bừa 1 game nào […]