Tag Archives: tự học p…

Powerpoint cơ bản | Bài 24: Chèn và Vẽ Các Hình Trên Slide

Hướng dẫn học Powerpoint cơ bản – Hướng dẫn cách chèn và vẽ các hình trên slide trình diễn trong chương trình Microsoft Powerpoint 2007. Tags: hoc powerpoint | powerpoint 2007 | office 2007 | học powerpoint cơ bản | tin học văn phòng | tin hoc van phong | hoc powerpoint co ban | […]

Powerpoint cơ bản | Bài 5: Cách Lưu Một Tập Tin Trình Diễn

Hướng dẫn học Powerpoint cơ bản – Hướng dẫn các bước lưu một tập tin slide trình diễn trong chương trình Microsoft Powerpoint 2007 Tags: hoc powerpoint | powerpoint 2007 | office 2007 | học powerpoint cơ bản | tin học văn phòng | tin hoc van phong | hoc powerpoint co ban | học […]