Tag Archives: tư duy 6b marketing

Tư duy 6B như Chuyên gia Marketing dành cho người kinh doanh Online | Phạm Hà Minh

Video chia sẻ tư duy thời đại mới của chuyên gia Phạm Hà Minh, về tư duy marketing hỗ trợ các bạn đang kinh doanh online, cụ thể là kinh doanh hàng Trung. Nếu như các bạn đang kinh doanh hàng Trung nhưng chưa biết cách tìm nguồn hàng, chưa biết cách nhập hàng sao […]