Tag Archives: trong word

Hướng dẫn chi tiết tạo mục lục tự động trong Word

Hướng dẫn chi tiết tạo mục lục tự động trong Word Tạo mục lục là một bước không thể thiếu trong các bản báo cáo công việc hoặc báo cáo khóa luận, đồ án tốt nghiệp Nhưng việc tạo mục lục thủ công khá tốn thời gian và không chuyên nghiệp, trong microsoft office có […]

Word 2016 – Hướng Dẫn Chức Năng Dịch Thuật Để Dịch Nhanh Câu Văn, Đoạn Văn

Video được thực hiện bởi: Chuyên laptop nội địa từ Mỹ, Nhật. Giá 2,5 triệu/cái. Word 2016 – Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Dịch Thuật Để Dịch Nhanh Từ, Câu Văn, Đoạn Văn. Cách dịch nhanh qua lại nhiều ngôn ngữ bao gồm cả tiếng Việt ngay trong Word 2016. Yêu cầu máy có […]