Tag Archives: trộn thư trong word 2007

Hướng dẫn Trộn Thư Trong Word 2007/2013/2016/2019 Mail Merger word

Hướng dẫn Trộn Thư Trong Word 2007/2013/2016/2019 gửi báo cáo học sinh. Hướng dẫn liên kết dữ liệu từ excel sang word dùng mail merge Tạo giấy mới hàng loạt trong word Trộn thư trong word hay còn gọi là Merge Print word , Mail merge word là một thủ thuật sẽ giúp các bạn […]

Hướng dẫn sử dụng Word 2007: Hướng dẫn trộn thư – Trộn thư trong Word 2007

Trộn thư (Mail Merge) là hình thức trộn dữ liệu từ một tập tin chứa dữ liệu vào một tập tin khác. Chúng ta có thể tạo được các mẫu thư chuyên nghiệp gửi đến một danh sách khách hàng hoặc bất kỳ một danh sách người nhận nào khác chỉ bằng một vài thao […]