Tag Archives: trộn thư trong word

Hướng dẫn Trộn Thư Trong Word 2007/2013/2016/2019 Mail Merger word

Hướng dẫn Trộn Thư Trong Word 2007/2013/2016/2019 gửi báo cáo học sinh. Hướng dẫn liên kết dữ liệu từ excel sang word dùng mail merge Tạo giấy mới hàng loạt trong word Trộn thư trong word hay còn gọi là Merge Print word , Mail merge word là một thủ thuật sẽ giúp các bạn […]

Hướng dẫn sử dụng Mail Merge để trộn thư và gửi email trong Word

Mail Merge là chức năng soạn thư hàng loạt trong Microsoft Word, được nhiều người gọi bằng thuật ngữ trộn thư. Với Mail Merge, bạn có thể tạo cùng lúc nhiều thư với cùng nội dung nhưng khác nhau ở một vài thông tin.Cụ thể, việc trộn thư trong Word được ứng dụng vào việc […]