Tag Archives: thuế

Cách hạch toán TK 121, Chứng khoán kinh doanh theo TT 200

Biện pháp khắc phục hóa đơn đầu vào chưa thông báo phát hàng hoặc chưa đến hạn sử dụng Cách hạch toán tài khoản 128, Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Cách hạch toán TK 121, Chứng khoán kinh doanh theo TT 200 Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước […]

Thay đổi địa điểm kinh doanh cần những thủ tục gì về thuế

Điều chỉnh bổ sung hồ sơ và quyết định thanh tra thuế Hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế GTGT mẫu 01 …