Tag Archives: thủ thuật word 2016

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word (phần 2)

Hướng dẫn sử dụng một số thủ thuật khi làm luận văn, đồ án: – Cách sử dụng chức năng Styles và Multilevel List – Cách tạo mục lục nhanh chóng trên Microsoft Word. – Xem thêm thủ thuật hay trên word: