Tag Archives: thanh menu bị ẩn

HƯỚNG DẪN CÁCH ẨN HIỆN THANH CÔNG CỤ RIBBON TRÊN WORD 2010 -How to Show/Hide the Ribbon in Word

Facebook: Google +: Cách ẩn hiện thanh công cụ ribbon, thanh menu trên word 2013, 2010, 2007 Word, thủ thuật word, thanh công cụ word How to Show/Hide the Ribbon in Microsoft Word How to Quickly Show or Hide the Ribbon in Office 2013 Show or hide the ribbon in Office How to hide the […]

Cách hiện thanh công cụ trong Word, Excel, PowerPoint

Cách ẩn, hiện thanh công cụ menu Ribbon trong Word, Excel, PowerPoint trong Microsoft Office 2007, 2010, 2013. Hướng dẫn hiển thị thanh công cụ menu Ribbon bị ẩn trong office