Tag Archives: thanh dung

Hướng dẫn in nhiều trang khi sử dụng tính năng Mailing trong Word | Ks Nguyễn Thanh Dũng

Hướng dẫn in nhiều trang khi sử dụng tính năng Mailing trong Word ►Cảm ơn tất cả QUÝ VỊ đã xem video của em, hãy chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh Thanh Dung Official của em nhé! ►Nhấn đăng ký theo dõi: ►Kết nối với Dũng tại: ♠ Facebook: ♠ Twitter: ♠ Website: […]

Hướng dẫn Word | Hướng dẫn ghi chú, chú thích (COMMENT) trong Word

Hướng dẫn ghi chú, chú thích (COMMENT) trong Word. Các anh chị làm sếp chắc phải biết tính năng này để sửa bài cho nhân viên. *** Hãy nhấn vào nút đăng ký (subscribe) và nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo video mới nhất *** Đăng ký kênh: Hướng dẫn Excel: Hướng […]

Hướng dẫn hàm PRODUCT, Tính tích các giá trị trong Excel

Nội dung của video hướng dẫn hàm PRODUCT, tính tích các giá trị trong Excel hay nhân các giá trị với nhau trong Excel. *** Hãy nhấn vào nút đăng ký (subscribe) và nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo video mới nhất *** Hướng dẫn Excel: Hướng dẫn AutoCAD: Hướng dẫn Word: […]

Hướng dẫn áp dụng mã định mức láng nền không đánh màu và lát gạch nền | Ks Nguyễn Thanh Dũng

Hướng dẫn áp dụng mã định mức láng nền không đánh màu và lát gạch nền khi lập dự toán công trình*** Hãy nhấn vào nút đăng ký (subscribe) và nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo video mới nhất *** Hướng dẫn Excel: Hướng dẫn AutoCAD: Hướng dẫn Word: Kiến thức xây […]

Hướng dẫn Word | Hướng dẫn xóa khoảng trắng trong Word

Hướng dẫn Word miễn phí. Nội dung video này Hướng dẫn xóa khoảng trắng trong Word. *** Hãy nhấn vào nút đăng ký (subscribe) và nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo video mới nhất *** Hướng dẫn Excel: Hướng dẫn AutoCAD: Hướng dẫn Word: Kiến thức xây dựng: Tài trợ kênh: Google […]