Tag Archives: tắt thông báo sinh nhật facebook

Cách tắt thông báo messenger, tắt thông báo facebook trên điện thoại

Cách tắt thông báo messenger, tắt thông báo facebook trên điện thoại nhanh nhất. Tắt thông báo tin nhắn messenger, tắt thông báo facebook thì màn hình điện thoại sẽ không hiện thông báo. Cách tắt thông báo tin nhắn messenger trên điện thoại mới nhất: 1. Vào phần cài đặt điện thoại 2. Bấm […]