Tag Archives: tạo style

Học Word-Bài 10: Tạo Style, Mục lục tự động trong word | Định dạng nhanh trong word

Học Word – Bài 10: Tạo Style để tự động định dạng văn bản trong word, tạo mục lục tự động trong word. Tạo Style để định dạng tự động cho văn bản, hướng dẫn cách tạo mục lục tự động cho văn bản, tạo danh mục cho sách tự động, menu tự động trong […]

Hướng dẫn tạo heading, mục lục và định dạng trang word 2013 làm báo cáo

Hướng dẫn tạo heading và định dạng trang word 2013 làm báo cáo khóa luận, báo cáo tốt nghiệp chi tiết, định dạng theo chuẩn quy định