Tag Archives: tạo slide trong power point 2013

Bài 02: Cách thêm trang, xóa trang, sắp xếp trang trong PowerPoint 2013

Trong video này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm trang, xóa trang, sắp xếp vị trí các trang trình chiếu trong Power Point 2013. Trong một trình chiếu Power Point 2013 có thể có một trang hoặc nhiều trang (trang còn được gọi là Slide). Khi chiếu thì lần lượt sẽ chiếu từ trang đầu […]