Tag Archives: tạo slide

Hướng Dẫn Sử Dụng phần mềm Powerpoint Tạo Slide Đơn Giản – Dạy Tin Học

Hướng Dẫn Sử Dụng phần mềm Powerpoint Tạo Slide Đơn Giản – Dạy Tin Học chúng ta cùng làm quen với cách sử dụng Powerpoint tạo slide thuyết trình

Cách làm powerpoint | BÀI 3: CÁCH ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN TRONG SLIDE POWERPOINT

Hôm nay bo giao duc – học viện hoa sen – HVHS – Trước kia là Đại học Hoa Sen university mang giao duc Online – bao giao duc hoa sen giới thiệu bài học: Cách làm powerpoint | BÀI 3: CÁCH ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN TRONG SLIDE POWERPOINT Xem toàn bộ khóa tin học […]