Tag Archives: tạo một tập tin Excel mới

[v3gvn] Video hướng dẫn sử dụng Excel 2010 – Tạo một tập tin Excel mới

Trong Hướng dẫn sử dụng Excel 2010 bằng Video này, v3gvn sẽ hướng dẫn cách Tạo một tập tin Excel 2010 mới trên Windows 8. Trên cách hệ điều hành trước đó hoàn toàn tương tự. *** Video được thực hiện bởi: Kinh Video Học Vi Tính Cho Người Việt V3GVN *** Hỗ trợ chia […]